ŚPIEWNIK

   Alè Milan alè                                                                 Alè Milan alè

         Milan alè,                                                                       Milan alè,        

 Alè alè alè,                                                                     Alè alè alè,

Milan alè,                                                                       Milan alè,

Alè alè alè,                                                                     Alè alè alè, 

  Alè alè alè, Alè Milan alè...                                               Alè alè alè, Alè Milan alè...

Chi non salta                                                                 Kto nie skacze

       Chi non salta nerazzurro è è...                                          Kto nie skacze ten za niebiesko-czarnymi

Ed i colori che noi portiamo                                      I (te) kolory, które nosimy

Ed i colori che noi portiamo                                          I (te) kolory, które nosimy

Sono la gloria,                                                            Są (naszą) dumą

Sono la gloria,                                                            Są (naszą) dumą

Ed i colori che noi portiamo,                                         I (te) kolory, które nosimy

Sono la gloria,                                                            Są (naszą) dumą

           Dei Rossone,                                                              z czerwono-czarnych    

Forza Milan ole,                                                         Forza Milan ole, 

Forza Milan ole,                                                         Forza Milan ole, 

Forza Milan ole' ole' ole,                                              Forza Milan ole' ole' ole, 

Milan Milan Milan...                                                    Milan Milan Milan...

E lottiamo con cuore                                              I walczymy z sercem

Siamo qui,                                                               Jesteśmy tutaj,

Che cantiamo con cuore,                                          Śpiewamy z (całego) serca

Diavolo vinci per noi,                                               Niech diabeł wygra dla nas

La la la la la la la la la la la...                                    La la la la la la la la la la la...

Forza Milan                                                              Forza Milan

Forza Milan,                                                              Forza Milan 

Milan Campione,                                                        Milan mistrz

Forza Milan, il Milan ole,                                            Forza Milan, Milan ole

Forza Milan, il Milan ole,                                            Forza Milan, Milan ole

Forza Milan,                                                                 Forza Milan 

Vinci per noi,                                                            Wygrywaj dla nas

            Forza Milan la Sud e con te,                                        Forza Milan, Curva Sud (jest) z Tobą

            Forza Milan la Sud e con te,                                        Forza Milan, Curva Sud (jest) z Tobą

 Alé, alé, alé, alé,                                                             Alé, alé, alé, alé,  

Forza Milan, alé, alé...                                                 Forza Milan, alé, alé...

In ogni stadio                                                        Na każdym stadionie

Non sarà una diffida,                                               To nie będzie ostrzeżenie,

A fermare il nostro amore per il Milan.                       aby zatrzymać naszą miłość do Milanu.

AC Milan tu sei mio,                                                        AC Milanie jesteś mój,

Fino a quando io vivrò,                                                            Dopóki żyję,              

al tuo fianco io per sempre resterò.                                  u Twojego boku pozostanę na zawsze.

Innamorato sempre di più,                                             W (swojej) miłości coraz bardziej,

in fondo all'anima la Curva Sud.                                              na dnie duszy Curva Sud,             

perchè non è una promessa,                                                 ponieważ to nie jest obietnica       

ma è quel che sarà,                                                             ale to wszystko będzie      

In ogni stadio violenza ultrà,                                      na każdym stadionie przemoc ultrasów

violenza ultrà, violenza ultrà...                                    przemoc ultrasów, przemoc ultrasów

Milano siamo noi                                                     Jesteśmy Milanem

Milano siamo noi                                                        Jesteśmy Milanem

Milano siamo noi                                                        Jesteśmy Milanem

Milano siamo noi                                                        Jesteśmy Milanem

Solo noi...                                                                   Tylko my...

Noi facciamo chilometri                                                Przemierzamy kilometry

Noi facciamo chilometri,                                                   Przemierzamy kilometry,

Superiamo gli ostacoli,                                                      Pokonujemy przeszkody

Col diavolo,                                                                        Z diabłem,

In fondo al cuor...                                                                  Na dnie serca...

Oh il Milan                                                                    Oh Milanie

Oh Oh Oh Oh Oh,                                                          Oh Oh Oh Oh Oh,

La la la la la la la la,                                                        La la la la la la la la, 

Il Milan...                                                                       Milan...

Tutta la curva...                                                            Całe skrzydło (sektor)...

Tutta la curva...                                                              Całe skrzydło (sektor)...

Tutta la curva...                                                              Całe skrzydło (sektor)...