REGULAMIN

Regulamin serwisu ACMilan24.com


Rozdział I - Definicje

1. Jako Portal ACMILAN24.com rozumiemy stronę internetową www.acmilan24.com wraz ze wszystkimi jej podstronami.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu acmilan24.com.

3. Pełnoprawny Użytkownik to Użytkownik, który jest zarejestrowany w Portalu acmilan24.com.

4. Właścicielem Portalu acmilan24.com jest firma Logi.pl

5. Administratorzy, Redaktorzy, Newsmani, Tłumacze, Graficy, Koderzy acmilan24.com tworzą Redakcję Portalu acmilan24.com.


  a. Administrator to Pełnoprawny Użytkownik wyznaczony przez Zarząd Redakcji, zajmujący się sprawami serwerowymi, graficznymi,

  b. Redaktor to Pełnoprawny Użytkownik wyznaczony przez Redakcję, który odpowiada za treść serwisu. Nikt bez zgody redakcji nie jest upoważniony do publikacji treści na stronie. 


Rozdział II - Zasady korzystania z Portalu acmilan24.com

6. Korzystanie z Portalu acmilan24.com jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu acmilan24.com.

7. Wszystkich Użytkowników Portalu acmilan24.com obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.

8. Użytkownik powinien podczas dodawania Informacji o charakterze tekstowym pilnować czystości języka, jakiego używa. Dodając jakąkolwiek informację, użytkownik zobowiązuje się do tego, że informacja pochodzi ze sprawdzonego źródła. Świadoma dezinformacja użytkowników może wiązać się z usunięciem komentarza/komentarzy, a nawet blokadą konta.

9. Użytkownik dodając jakiekolwiek informacje, wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez portal acmilan24.com w celach promocyjnych. 

10. Nie jest dozwolone dodawanie informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

 a. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),

 b. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),

 c. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),

 d. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),

 e. propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),

 f. propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),

 g. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),

 h. zawierają treści pornograficzne.

11. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Redakcji są natychmiastowo usuwane.

12. Publikowane na stronach Portalu acmilan24.com Informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal acmilan24.com nie bierze odpowiedzialności za ich treść.

13. Dodawanie Informacji do działów Aktualności, Transfery, Felietony zarezerwowane jest dla Pełnoprawnych Użytkowników.

14. Dodając Informację Użytkownik gwarantuje, że posiada autorskie prawa do Informacji lub prawa do jej wykorzystywania.

15. Dodając Informację Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych Portalu acmilan24.com adresu IP komputera, z którego dodano Informację oraz czasu dodania Informacji.

16. Dodawane przez Użytkowników Informacje są moderowane przez Administratorów.

17. Wszystkie opinie umieszczane jako Informacje są opiniami ich autorów (Użytkowników). Opinie zawarte w Informacjach nie są opiniami Portalu acmilan24.com. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

18. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w jakiejkolwiek formie z redakcji, prosimy o kontakt za pośrednictwem Facebooka lub e-mailowo. Zastrzegamy sobie prawo usunięcia posta/postów, w których użytkownik przedstawia daną ofertę, szczególnie bez zgody redakcji.


Rozdział III - Rejestracja, Pełnoprawni Użytkownicy oraz rezygnacja z uczestnictwa

19. Rejestracja w Portalu acmilan24.com jest darmowa i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

20. Każdy Użytkownik może założyć tylko jedno konto. Więcej niż jedno konto jest równoznaczne z banem na wszystkie konta.

21. Użytkownik dodając Informacje podczas rejestracji gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe.

22. Administrator ma prawo do usunięcia zarejestrowanego Użytkownika bez podania przyczyny.

23. Administrator ma prawo do usunięcia komentarzy bez podania przyczyny.

24. Każdy Pełnoprawny Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze statusu "Pełnoprawny". Przez rezygnację rozumiana jest utrata przywilejów Pełnoprawnego Użytkownika. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres redakcja@acmilan24.com

25. Użytkownik podczas Rejestracji lub dodawania Informacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833, wykorzystywanych w celach marketingowych dla serwisu acmilan24.com

26. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na stałe lub tymczasowe otrzymywanie korespondencji od Portalu acmilan24.com na podane przez siebie adresy rzeczywiste lub/i elektroniczne.


Rozdział IV - Redakcja Portalu

27. Redakcja ma obowiązek:

 a. dbać o dobry wizerunek Portalu acmilan24.com,

 b. dostarczać i publikować aktualne Informacje o AC Milan,

 c. moderować Informacje dostarczane przez Użytkowników,

 d. stale ulepszać funkcjonowanie Portalu acmilan24.com,

 e. dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu acmilan24.com.

28. Redakcja ma prawo do:

a. edytowania Informacji zawartych w Portalu acmilan24.com,

b. korzystania z adresów pocztowych w domenie www.acmilan24.com,

29. Administrator lub Moderator acmilan24.com mają prawo do usuwania Informacji bez podania przyczyny.

30. Administrator ma prawo do:

 a. wglądu do danych zapisanych w bazie Portalu acmilan24.com,

 b. zmieniana wyglądu witryny po uprzednim poinformowaniu pełno prawnych użytkowników serwisu acmilan24.com,  

31. Redakcja zastrzega, iż niniejszy regulamin może ulec zmianie, bez konieczności informowania o tym fakcie użytkowników.

32. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:

 a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu acmilan24.com;

 b. za problemy w funkcjonowaniu Portalu acmilan24.com, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Redakcja acmilan24.com przy zachowaniu należytej staranności nie byli wstanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec,

 c. niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Portalu acmilan24.com przez Użytkowników;

 d. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;

 e. przerwy w świadczeniu Portalu acmilan24.com zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Serwisu;

 f. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Redakcji  ACMilan24.com;

33. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu acmilan24.com może podejmować tylko i wyłącznie Redakcja.


Rozdział V - Ochrona danych osobowych

34. Wszelkie Informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby Portalu acmilan24.com.

35. Redakcja dołoży wszelkich starań aby zapewnić poufność danych zapisanych w Portalu acmilan24.com.

36. Na wniosek osób trzecich, wobec których w Informacji doszło do naruszenia prawa, Portal acmilan24.com może udostępnić dane dotyczące Użytkownika, który dokonał niezgodnego z prawem dodania Informacji.


Rozdział VI - Korzystanie z kanałów RSS

Kanały RSS umożliwiają powiadamianie użytkowników portalu o pojawieniu się nowych informacji na stronie internetowej. Ich działanie jest podobne do działania kanałów informacyjnych

ACMilan24.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio niedostępnością usługi lub jej zawartości, zależną od jego woli lub nie. Treści zawarte w usłudze rozpowszechniane są w celach informacyjnych, w związku z tym użytkownicy korzystają z usługi na własną odpowiedzialność.

Właścicielem informacji publikowanych na łamach portalu jest ACMilan24.com, pozostaje on jedynym posiadaczem praw autorskich. Zabrania się powielania informacji oraz oznaczeń dotyczących praw autorskich, praw własności lub daty bez zgody redakcji.

ACMilan24.com zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich kroków w celu położenia kresu sytuacji, która stanowiłaby naruszenie powyższego regulaminu.


Rozdział VII - Ustalenia końcowe

37. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.

38. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2006r.

39. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

40. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

41. Redakcja zastrzega, iż niniejszy regulamin może ulec zmianie, bez konieczności informowania użytkowników.

42. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje po stronie redakcji.

43. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności cywilno prawnej.

44. Regulamin obowiązuje nie tylko na stronie www. Tyczy się on również kont (w tym osób obserwujących i/lub lubiących) acmilan24.com w serwisach społecznościowych.


Polityka plików "cookies"


1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu acmilan24.com z siedzibą w Gnieźnie, ul. Swarzędzka

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowany jest jeden rodzaj plików Cookiem tzw. „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i

personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.